4 bước để di chuyển máy ảo SharePoint Hyper-V qua VMware Workstation

4 bước để di chuyển máy ảo SharePoint Hyper-V qua VMware Workstation

Bạn đang sử dụng Hyper-V để ảo hóa SharePoint 2010 farm của bạn nhưng bạn muốn trải nghiệm VMware Workstation 7. Trong bài viết này, SharePointVN.NET sẽ hướng dẫn bạn thực hiện di chuyển máy ảo từ Hyper-V qua VMware Workstation 7 qua 4 bước đơn giản.

Nào chúng ta cùng tìm hiểu và thực hiện.

Exporting máy ảo Hyper-V


Đầu tiên, bạn cần export máy ảo Hyper-V bằng cách r-click vào nó và chọn Export. Bạn sẽ được hỏi nơi lưu trữ.

Bạn có thể xem tiến độ export thông qua cột Status.

Cài đặt Vmware Workstation


Sau khi hoàn tất export, bạn bắt đầu cài đặt VMware Workstation nhưng trước đó bạn cần disable Hyper-V Service. Sử dụng lệnh sau:

 

sc config hvboot start= disabled

Chú ý: có khoảng trống giữa “start” và “disabled”

Khởi động lại server, download và cài đặt Vmware Workstation.

Converting từ máy ảo Hyper-V sang Vmware virtual hard disk


SharePointVN.NET giới thiệu bạn công cụ convert miễn phí có tên gọi StarWind Software V2V Image Converter.

Cài đặt công cụ này và chạy. Chọn tập tin *.vhd và xem các thông tin bên dưới File info.

Chọn VmWare growable image. StarWind V2V hỗ trợ VMware, Microsoft Virtual PC và Raw image.

StarWind V2V hỗ trợ 2 kiểu ổ đĩa : IDE and SCSI. Tùy thuộc vào phần cứng mà bạn chọn kiểu ổ đĩa thích hợp. Bạn có thể xem so sánh 2 loại này tại : http://www.pcmech.com/article/ide-vs-scsi/

Chọn nơi lưu trữ tập tin *.vmdk.

Chờ khoảng 45-60 phút tùy dung lượng máy ảo của bạn.

Sử dụng tập tin *.vmdk trong VMware Workstation


Chạy VMware Workstation và tạo một máy ảo mới, sau đó chọn Custom

Chọn Workstation 6.5 – 7.x.

Đánh dấu chọn I will install the operating system later.

Chọn hệ điều hành Windows Server 2008 R2 x64.

Thực hiện các bước tiếp theo với các lựa chọn tùy theo nhu cầu của bạn. Chọn kiểu kết nối bạn muốn.

Chọn kiểu I/O Controller cho máy ảo.

Đánh dấu chọn Use an existing virtual disk.

Thực hiện các bước cơ bản cuối cùng.

Done !!!