4 cấp độ trong SharePoint branding

4 cấp độ trong SharePoint branding

Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn hiểu biết cơ bản về 4 cấp độ trong branding Sharepoint. Tùy vào yêu cầu của từng khách hàng cụ thể, branding Sharepoint có thể chia ra làm 4 cấp độ ảnh hưởng.

I. Basic Theme:
- Mục đích của Sharepoint theme là tạo ra một giao diện hơi khác so với giao diện mặc định của Sharepoint mà không cần đụng chạm tới CSS hay Master Page. Dùng theme, bạn có thể thay đổi màu sắc một số thành phần của Sharepoint sao cho giống với nhận diện thương hiệu của khách hàng nhất. Theme trong Sharepoint được sử dụng một cách khá đơn giản. Theme bao gồm những bảng màu, font chữ được định nghĩa sẵn. Sử dụng theme, bạn thể thay đổi được màu sắc, font chữ… của giao diện sharepoint. Việc tạo ra theme cũng không phức tạp, trong Sharepoint 2010, theme có thể được xây dựng bằng PowerPoint, xuất nó ra thành tập tin .thmx và sau đó đưa lên Sharepoint.
- Mức độ này, giao diện vẫn như mặc định của Sharepoint nhưng có thay đổi một số màu sắc và hình ảnh:
+ Thiết kế dựa vào nhận diện sẵn có
+ Dùng logo có sẵn
+ Thay đổi một số màu sắc, font chữ
+ Thay đổi một số thuộc tính CSS cơ bản
+ Không ảnh hưởng tới Master Page hay Page Layouts
- Thời gian thực hiện: 1-2 tuần

 

II. Brand Adaptation:
- Cấp độ này hơi phức tạp hơn việc sử dụng theme một chút do bạn phải làm việc với Master Page. Ở mức này, bạn có thể phải di chuyển một vài thành phần của trang như là khung tìm kiếm hoặc thiết kế lại phần header. Mặc dù ở mức độ này, về cơ bản, site của bạn vẫn giống Sharepoint nhưng bạn đã có thể thay đổi thêm một số thành phần để giao diện đồng bộ hơn với website giới thiệu của khách hàng trên internet.
- Ở mức này, bạn có thể kết hợp được nhận dạng thương hiệu của khách hàng với một chút can thiệp vào Master Page:
+ Thiết kế dựa theo nhận diện có sẵn
+ Sử dụng logo có sẵn
+ Thay đổi màu sắc, font chữ
+ Thay đổi nhỏ trên Master Page
+ Không can thiệp tới Page Layouts
- Thời gian thực hiện: 3-4 tuần

 

III. Custom Brand Adaptation:
- Cấp độ thứ 3 này, bạn sẽ bắt đầu làm cho giao diện site thật sự khác với mặc định của Sharepoint. Quá trình này bao gồm việc tùy biến CSS, master page và page layouts.
_ Ở mức độ này, bạn sẽ sử dụng một thiết kế sẵn có để làm mẫu và tùy biến giao diện dựa trên thiết kế đó bằng cách can thiệp vào master page và page layouts.
+ Thiết kế có sẵn
+ Logo có sẵn
+ Thay đổi phần lớn màu sắc và hình ảnh trên site
+ Thay đổi master page
+ Tạo một số page layouts
- Thời gian thực hiện: 3-4 tuần

 

IV. Custom Design
- Giai đoạn này, bạn sẽ không còn sử dụng một thiết kế có sẵn của Sharepoint nữa mà sẽ tự mình thực hiện một giao diện mới hoàn toàn. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian để phát triển bởi vì thật sự bạn không có gì để mà dựa theo. Mức độ này phù hợp với việc thiết kế một Public Internet Site hơn.
- Mức độ này bạn sẽ tùy biến lại hoàn toàn giao diện của Sharepoint:
+ Tạo một bản thiết kế mới
+ Thiết kế lại logo, thay đổi màu sắc, font chữ
+ Dựng lại nhiều trang master page
+ Thiết kế nhiều page layouts
+ Tùy biến lại các thành phần như navigation, web-part
+ Sử dụng Silverlight, jQuery, XSLT… (nếu cần thiết)
- Thời gian thực hiện: 6-8 tuần

 

Hy vọng với bài viết này, bạn đã có thể hình dung ra được những mức độ mà branding ảnh hưởng đến cả dự án Sharepoint của bạn. Từ đó có thể tìm ra cho mình mức độ phù hợp để thực hiện branding.

Long Hải – longk4.info

Listing all pages