Cài đặt bản vá SharePoint 2010 February 20120 CU

Cài đặt bản vá SharePoint 2010 February 20120 CU

Microsoft SharePoint Team đã đưa ra bản vá lỗi tháng 2 có tên February 2012 CU. Tùy vào trạng thái SharePoint farm của bạn mà xem xét có nên cập nhật bản vá lỗi hay không. Có nhiều ý kiến cho rằng nâng cấp bản vá lỗi mới nhất là điều cần phải làm để SharePoint không bị lỗi nhưng theo quan điểm cá nhân mình không hẳn là như vậy. Có rất nhiều nguyên nhân, điển hình chẳng hạn như:

  • Những ứng dụng đã lập trình có thể gặp lỗi khi bạn cập nhật các bản vá lỗi mới. Điều này đồng nghĩa với việc tốn nhiều thời gian downtime để fix lỗi.
  • Khi thực hiện việc cập nhật, rất khó để thực hiện roll-back khi cần thiết. Nhu cầu roll-back còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Bản Feb 2012 CU này có Build number là 14.0.6117.5002. Để theo dõi danh sách các lỗi được fix ở bản CU này xem tại: http://support.microsoft.com/default…;EN-US;2597150

Một số điểm lưu ý nhỏ khi thực hiện cài đặt bản vá lỗi:

  • Bạn nên cài đặt bản vá lỗi SharePoint Foundation trước khi thực hiện cài đặt bản vá SharePoint Server 2010. Vấn đề này vẫn luôn nóng khi có người cho rằng cài đặt bản vá SharePoint Server 2010 là đủ, không cần thiết cài đặt SharePoint Foundation. Tuy nhiên Microsoft khuyến cáo nên cài đặt bản vá SharePoint Foundation.
  • Trong quá trình cài đặt, xem xét giữa việc tiếp tục chạy các service, application hoặc tạm ngưng.

 

  • Sử dụng Psconfig sau khi hoàn tất cài đặt bản vá lỗi.

———————————————-
cd C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWeb Server Extensions14BIN
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures
———————————————-

  • Kiểm tra lại phiên bản (Central Administration > Upgrade and Migration > Check product and patch installation status)