Cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 8 Beta – Phần 1

Cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 8 Beta – Phần 1

Microsoft vừa tung ra bản Windows Server 8 Beta (tên chính thức là Windows Server 2012) với rất nhiều tính năng mới. Là một quản trị viên SharePoint cũng như các công nghệ Microsoft liên quan như Windows Server và SQL Server. Trong loạt bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SharePoint 2010 trên Windows Server 8 và SQL Server 2012 để mọi người có thể trải nghiệm các tính năng mới trên Windows Server 8 và SQL Server 2012 trong khi chờ đời SharePoint 15 Beta sẽ được công bố vào quý 3 – 2012.

Bài viết chỉ với mục đích test, do đó bạn không nên thực hiện trên môi trường Production. Trước khi cài đặt, bạn cần download bản cài đặt sau:

Windows Server 8 Beta: Microsoft cung cấp cho bạn 2 phiên bản Windows Server 8 dành cho developer và quản trị viên.

Bạn có thể download từ MSDN/TechNet Subscription nếu có.

Tại trang Download Windows Server “8″ Beta, bạn có 2 sự lựa chọn: 64-bit ISO VHD (English Only). Nếu bạn muốn cài đặt Windows Server 8 Beta từ đầu, có thể lựa chọn 64-bit ISO, sau đó cấu hình trên Hyper-V. Nếu bạn muốn nhanh chóng trải nghiệm Windows Server 8 Beta mà không cần cài đặt, bạn có thể download tập tin VHD. Sự lựa chọn thứ 2 giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Bạn có thể download từ MSDN/TechNet Subscription nếu có.

SQL Server 2012: bạn có thể download tại đây (http://www.microsoft.com/download/en….aspx?id=29066) hoặc tại MSDN/TechNet Subscription nếu bạn có tài khoản.

Về phần cứng yêu cầu, bạn cần đảm bảo phần cứng phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu từ Microsoft.

Trong bài viết này, mình sử dụng Windows Server 2008 R2 Datacenter cài đặt Hyper-V đóng vai trò physical host. Phần 1 sẽ gồm 2 bước chính:

  1. Cài đặt Windows Server 8 Beta
  2. Cài đặt Active Directory Domain Services và tạo các tài khoản.

Mở Hyper-V Manager bằng cách click Start > Administrative Tools > Hyper-V Manager. Trên giao diện quản trị Hyper-V, click Action > New > Virtual Machine.

Tại trang Before You Begin, đọc lại các chú thích và click Next. Nếu bạn đã biết các thông tin này, có thể đánh dấu chọn Do now show this page again để bỏ qua.

Tại trang Specify Name and Location, nhập tên của máy ảo. Bạn có thể giữ mặc định và thay đổi sau. Chọn Store the virtual machine in a different location, click Browse và chọn disk volumn để lưu trữ máy ảo. Đảm bảo disk volumn đủ dung lượng.

Tại trang Assign Memory, lựa chọn Ram phù hợp. Với Windows Server 8 Beta, bạn có thể sử dụng 2GB RAM. Ngoài ra, bạn có thể tăng hoặc giảm RAM sau.

Tại trang Configure Networking, lựa chọn network adapter có trên server. Bạn có thể thay đổi thiết lập này sau.

Tại trang Connect Virtual Hard Disk, chọn Create a virtual hard disk và hoàn thành các thiết lập.

Tại trang Installation Options, chọn Install and operating from a boot CD/DVD-ROM và chọn source cài đặt Windows Server 8 Beta.

Tại trang Completing the New Virtual Machine Wizard, xem lại các thông tin về máy ảo bạn mới tạo. Bạn có thể thay đổi các thông số sau trên Hyper-V Manager. Tại Hyper-V Manager, r-click vào máy ảo và chọn Connect.

Một cửa sổ mới mở ra, click icon Start. Tại cửa sổ Windows Setup, chọn ngôn ngữ, thời gian và đơn vị tiền tệ.

Click Install Now.

Chọn Windows Server 8 Beta Datacenter (Server with a GUID). Bạn có thể lựa chọn kiểu cài đặt Server Core nếu bạn muốn học gõ lệnh.

Chọn I accept the license terms after reading carefully license terms of Microsoft. Tại trang Which type of installation do you want , chọn Custom: Install Windows only (advanced).

Tại trang Where do you want to install Windows?, chọn nơi lưu trữ..

Click Next và đợi cài đặt. Nhập password cho tài khoản Local Administrator accunt. Bạn có thể click biểu tượng con mắt để xem password. Đây là một tính năng mới trong Windows Server 8.

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thay đổi tên máy tính. Tại Server Manager, click Configure this local server, click tên mặc định tại thiết lập Computer name.

Tại cửa sổ System Properties, click Change and thay đổi tên máy tính.
Bạn có thể thay đổi IP cho môi trường test này.

Hết phần 1..