Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project 2010 Professional – Phần 18

Microsoft Project 2010 hỗ trợ 3 loại nguồn lực. Gồm các nguồn lực sau:

  • Nguồn lực công việc: gồm con người và các thiết bị làm việc để hoàn thành các công việc trong dự án.
  • Nguồn chi phí đại diện cho chi phí tài chính liên quan đến các công việc. Ví dụ như chi phí giải trí, du lịch, thiết bị ….
  • Nguồn nguyên liệu là nguồn mà bạn sử dụng trong suốt tiến trình của dự án. Ví dụ với một dự án xây dựng bạn cần phải theo dõi sắt thép hoặc bê tông được sử dụng trong suốt dự án.

Trong chương này bạn sẽ được thiết lập cho nguồn công việc và chi phí. Với nguồn tài nguyên bạn sẽ được hướng dẫn ở những chương sau.

[Read more...]

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project 2010 Professional – Phần 17

Tạo các ghi chú cho công việc

Bạn có thể tạo các ghi chú cho công việc với các thông tin cần thiết. Ví dụ bạn có thể mô tả chi tiết về công việc và vẫn muốn giữ tên công việc một cách ngắn gọn.

Có 3 loại ghi chú: ghi chú công việc, ghi chú nguồn lực và ghi chú phân công. Bạn có thể nhập và xem lại các ghi chú công việc tại hộp thoại Task Information. Chức năng ghi chú trong Microsoft Project 2010 hỗ trợ rộng rãi các tùy chọn thậm chí bạn có thể liên kết hoặc lưu trữ một hình ảnh đồ họa hoặc các loại tập tin khác trong ghi chú.

[Read more...]

Quản trị Microsoft Project Server 2010 – Phần 7

Trước khi cài đặt Microsoft Project Server 2010 bạn cần phải cài đặt phiên bản SharePoint 2010 Enterprise. Sau khi hoàn tất cài đặt phiên bản SharePoint 2010 Enterprise. Download phiên bản Microsoft Project Server 2010 tại địa chỉ: http://technet.microsoft.com/en-us/evalcenter/ee410540.aspx

Để cài đặt Project Server 2010, thực hiện các bước sau:

Click vào tập tin cài đặt Project Server 2010. [Read more...]

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project 2010 Professional – Phần 16

Ở chương 3 bạn đã được sử dụng nguồn chi phí để đại diện cho vấn đề chi phí tài chính cho một công việc nào đó trong dự án. Tuy nhiên nguồn chi phí này vẫn chưa có hiệu lực và không ảnh hưởng gì đến thời gian công việc.

Nguồn chi phí có thể gồm các loại chi phí mà bạn muốn làm ngân sách và theo dõi với mục đích báo cáo tài chính.

[Read more...]

Quản trị Microsoft Project Server 2010 – Phần 6

Vì Project Server 2010 được cài đặt trên Microsoft SharePoint Server 2010, bạn cần thực hiện một số yêu cầu về tài khoản cho Project Server 2010.

[Read more...]

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project 2010 Professional – Phần 15

Như bạn đã thấy trước đó, bạn xác định số lượng công việc và liên kết nó với đối tượng nguồn lực. Khi bạn sử dụng chức năng tự động thiết lập thời gian cho công việc, Microsoft Project cung cấp cho bạn một tùy chọn để kiểm soát về chi phí, thời lượng khi bạn muốn thêm một đối tượng nguồn lực khác vào công việc. Tùy chọn này được gọi là effort-driven. Bạn có nhiều sự linh hoạt khi áp dụng tùy chọn effort-driven. Bạn có thể bật tùy chọn này cho toàn bộ dự án hoặc công việc của bạn.

Ở bài thực hành này, bạn sẽ thêm một đối tượng vào và xem cách tính toán của Microsoft Project 2010.

[Read more...]

Hướng dẫn cơ bản về Microsoft Project 2010 Professional – Phần 14

Bất cứ một dự án nào thì người quản lý dự án cũng cần phải có trách nhiệm phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm. Microsoft Project Professional 2010 giúp Project manager có thể quản lý các công việc cũng như các nguồn lực được tốt hơn.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ sử dụng Microsoft Project Professional 2010 để phân công các công việc đến các nguồn nhân lực.

[Read more...]

Quản trị Microsoft Project Server 2010 – Phần 5

Giải pháp EPM dựa trên Microsoft Project server 2010 được triển khai theo các tầng: tầng client, tầng web, tầng ứng dụng và tầng database. Các ứng dụng và dịch vụ ở mỗi tầng cung cấp tính sẵn sàng và mở rộng, cho phép các tổ chức quản lý dự án ở phạm vi nhất định. Bạn có thể cấu hình tầng ứng dụng và tầng database trong giải pháp EPM để đáp ứng nhu cầu của tổ chức.

Microsoft SharePoint Server 2010 là một thành phần không thể thiếu trong giải pháp EPM.

[Read more...]

Quản trị Microsoft Project Server 2010 – Phần 4

Xác định số lượng người dùng và các nhóm người dùng sẽ sử dụng Project Server sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng và hiệu quả của tổ chức bạn.

Khi bạn xác định số lượng người dùng trên Project Server nghĩa là bạn sẽ xem xét và xác định số lượng người dùng tối đa sử dụng đồng thời. Điều này đặc biệt quan trọng nếu muốn sử dụng Project Server 2010 để theo dõi thời gian.

[Read more...]

Quản trị Microsoft Project Server 2010 – Phần 3

Một điều quan trọng là xác định nhu cầu quản lý dự án và yêu cầu đối với tổ chức bạn. Các cấu hình của bạn sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại công việc mà tổ chức thực hiện cho dù bạn có sử dụng Project Server 2010 để theo dõi thời gian, cộng tác hoặc quản lý các danh mục đầu tư. Sau khi tìm hiểu các đặc trưng cho các loại dự án bạn có thể sử dụng Project Server 2010 để hỗ trợ thực hiện.

Đặc trưng của các dự án

Tìm hiểu các đặc trưng của dự án trong tổ chức giúp bạn có thể lên kế hoạch cấu hình và thiết lập trong Project Server 2010. Những đặc trưng sau đây có ảnh hưởng đến cấu hình:

  • Số lượng dự án mà tổ chức của bạn đang làm việc tại một thời điểm cụ thể.
  • Quy mô của dự án và sự thay đổi, bổ sung công việc.
  • Thời lượng cần thiết để hoàn thành một dự án.
  • Số lượng thành viên nhóm dược giao công việc trong dự án.

[Read more...]

phu nu, tin game, game moi, yeu game, game, tin game, suc khoe, kenh game, cay game, tin game hay, game8, bao game, dai ca game, game thu, phu nu chung minh, kho game, the gioi game, tin tuc, suc khoe hang ngay, game thoi trang, game dua xe, game ban sung, doc tin tuc, game hay, choi game