Giải mã chứng chỉ 70-667: SharePoint 2010, Configuring

Giải mã chứng chỉ 70-667: SharePoint 2010, Configuring

Chứng chỉ SharePoint 2010 được Microsoft chia thành 2 hướng : IT Professional và Developer. Các chứng chỉ về SharePoint 2010 của Microsoft khá nghiêm ngặt và đòi hỏi bạn cần có kinh nghiệm cũng như kiến thức trước khi thi.

Trong bài viết này, SharePointVn xin giới thiệu đến các SharePointer thông tin về chứng chỉ cũng như nội dung bài thi để từ đó các SharePointer có thể định hướng được việc ôn thi. Ngoài ra, sắp tới đây, SharePointVn sẽ cố gắng tổ chức ôn tập online thông qua website SharePointVn.net để các SharePointer đạt được chứng chỉ này.

Các thí sinh chuẩn bị dự thi chứng chỉ này cần phải có 1 năm kinh nghiệm trong việc cấu hình SharePoint và các công nghệ liên quan như Internet Information Services (IIS), Windows Server 2008, Active Directory.

Điều kiện tối thiểu các thí sinh cần đạt được:

 • Là một quản trị hệ thống SharePoint bao gồm việc cài đặt, cấu hình và bảo trì.
 • Có kinh nghiệm triển khai và quản lý các cấu trúc và giải pháp SharePoint.
 • Sử dụng thành thạo IIS 7.0, DNS, Active Directory và Microsoft SQL Server 2005 hoặc các công nghệ mới hơn.
 • Là chuyên gia hạ tầng và bảo mật trên nền Windows Server 2008.
 • Có kinh nghiệm giám sát, điều hành hệ thống, bao gồm việc sao lưu, phục hồi dữ liệu cũng như xây dựng tính ổn định và sẵn sàng cho hệ thống.
 • Có kinh nghiệm sử dụng các dòng lệnh quản trị cũng như Windows PowerShell .

Sau khi hoàn thành bài thi 70-667 (+ thêm bài thi 70 – 668 ) bạn sẽ nhận được 2 chứng chỉ sau:

 • MCTS: SharePoint 2010, Configuration.
 • MCITP: SharePoint Administrator 2010

Nội dung thi

Đề thi tập trung vào 4 chủ đề chính có mức độ câu hỏi chia ra the tỉ lệ %:

 1. Cài đặt và cấu hình trong một hạ tầng SharePoint (25%)
 2. Quản trị trong một hạ tầng SharePoint (26%)
 3. Triển khai và quản lý các ứng dụng (24%)
 4. Bảo trì trong một hạ tầng SharePoint (25%)

Cài đặt và cấu hình trong một hạ tầng SharePoint (25%)

 • Triển khai cài đặt mới và nâng cấp: Chủ đề bao gồm nâng cấp phiên bản SharePoint, nâng cấp database, phân tích báo cáo PreUpgradeCheck, cài đặt các gói ngôn ngữ, cài đặt bằng các script, phân tích ULS log, xem và xử lí sự cố trong quá trình cài đặt.
 • Cấu hình SharePoint farm: Chủ đề bao gồm cấu hình cụm server, các role, mức độ ổn định, dịch vụ InfoPath Forms Services (IPFS), Alternate Access Mapping (AAM), các site external, hosting, cập nhật và quản lý các bản vá lỗi.
 • Cấu hình các ứng dụng dịch vụ: Chủ đề bao gồm cấu hình các ứng dụng dịch vụ như Business Connectivity Services (BCS), Access Servervices, Visio Services, Microsoft Office PerformancePoint Server 2007, thông tin người dùng, Microsoft Office Excel, Manged Metadata Services (MMS)IPFS.
 • Cấu hình để index trong tìm kiếm: Chủ đề bao gồm cấu hình ứng dụng FAST Search for SharePoint, thiết lập lịch crawl, tạo bộ lọc iFilter, thiết lập nguyên tắc crawl, làm việc với các kiểu content, scope, index các thông tin tìm kiếm.

Quản trị trong một hạ tầng SharePoint (26%)

 • Quản lý các thiết lập: Chủ đề bao gồm cấu hình các log, quota, giám sát ở các cấp độ, báo cáo trạng thái, bảo mật, tích hợp dịch vụ SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Quản lý các tài khoản người dùng: Chủ đề bao gồm quản lý tài khoản máy tính, tài khoản người dùng, tài khoản dịch vụ và ủy quyền quản trị các site.
 • Quản lý chứng thực: Chủ đề bao gồm quản lý các kiểu chứng thực NTLM, Kerberos, claim-based form-based, cấu hình dịch vụ lưu trữ Secure Store Service (SSS) và Active Directory Federation Services (AD FS).

Triển khai và quản lý các ứng dụng (24%)

 • Quản lý các ứng dụng Web: Chủ đề bao gồm quản lý cơ sở dữ liệu, thiết lập ứng dụng web, bảo mật, chính sách.
 • Quản lý các site collection: Chủ đề bao gồm quản lý chính sách site collection, tính năng, lưu trữ cache, kiểm soát và cấu hình bảo mật cho site collection, cấu hình quota trong site collection.
 • Triển khai và quản lý các giải pháp SharePoint: Chủ đề bao gồm triển khai và quản lý các gói giải pháp SharePoint, quản lý giải pháp Sanbox, giải pháp người dùng.

Bảo trì trong một hạ tầng SharePoint (25%)

 • Backup và restore trong môi trường SharePoint: Chủ đề bao gồm cấu hình thiết lập backup, backup và restore nội dung, cơ sở dữ liệu của các ứng dụng, các attach database, xuất ra các list và site.
 • Giám sát và phân tích trong môi trường SharePoint: Chủ đề bao gồm giám sát trạng thái SharePoint, công việc quản trị, các bảng phân tích báo cáo về Web, trạng thái sử dụng, xác định sự cố và khắc phục sự cố vận hành.
 • Tối ưu hóa khả năng vận hành trong hạ tầng SharePoint: Chủ đề bao gồm cấu hình điều chỉnh nguồn tài nguyên, cấu hình remote đến đối tượng lưu trữ Binary Large Object (BLOB), tối ưu hóa các dịch vụ.
Listing all pages