Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho SharePoint 2010

Gói ngôn ngữ tiếng Việt cho SharePoint 2010

Microsoft vừa phát hành gói ngôn ngữ tiếng Việt cho 2 phiên bản SharePoint 2010.

Các gói ngôn ngữ cho phép việc tạo các site và site collection ở nhiều ngôn ngữ mà không yêu cầu các bản cài đặt riêng lẻ của SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010 và Office Web Apps 2010. Có thể cài đặt nhiều gói ngôn ngữ trên cùng một hệ phục vụ. Ứng dụng của Gói Ngôn ngữ sẽ không thay đổi ngôn ngữ của sản phẩm hệ phục vụ của Microsoft đã được cài đặt hoặc ngôn ngữ của các tính năng quản trị.

1 Comment

  1. trương thắng · October 16, 2012

    Mình đã download gói ngôn ngữ về và cài đặt thành công, mình đã thiết dặt tiếng Việt cho Site. Nhưng mà chỉ có trình duyệt GoogleChome là hiện được tiếng Việt còn lại FireFox va IE thì lại hiện tiếng Anh. Bạn cos thể giúp mình làm sao để Firefox và IE hiện tiếng việt được không. Mình cảm ơn bạn nhiều.