Luyện thi 70-667 SharePoint 2010 Configuring cùng SharePointVN – Kì 1

Luyện thi 70-667 SharePoint 2010 Configuring cùng SharePointVN – Kì 1

SharePointVn là website chia sẻ kiến thức về SharePoint 2010. Mục đích của SharePointVn hướng đến một cộng đồng thảo luận, chia sẻ SharePoint rộng lớn tại Việt Nam.

Nhằm củng cố kiến thức cho các thí sinh dự thi chứng chỉ SharePoint 2010, SharePointVn mở chuyên đề ôn tập SharePoint 2010 theo module 70-667. Bên cạnh đó, SharePointVn tặng các phần quà dành cho những bạn có sự quan tâm đến SharePoint và trả lời đúng các câu hỏi ôn tập.

Nội dung 15 câu hỏi ôn tập trong phần 1 liên quan đến các yêu cầu trước khi cài đặt SharePoint 2010 và một số điểm mới trên SharePoint 2010.

1. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Những tùy chọn nào sau đây là đúng? (chọn tất cả những đáp án đúng).

A. SharePoint Server 2010 là ứng dụng 64-bit.
B. SharePoint Server 2010 có thể chạy trên phiên bản Windows Server 2003, Windows Server 2008 64-bit và Windows Server 2008 R2.
C. SharePoint Server 2010 chỉ chạy trên các phiên bản SQL Server 2008.
D. SharePoint Server 2010 có thể triển khai chỉ một server duy nhất và có thể sử dụng phiên bản SQL Server 2008 Express Service Pack 1 tích hợp database.

2. Bạn là CIO của một doanh nghiệp lớn. Bạn được yêu cầu báo cáo với CEO về tính khả thi của việc nâng cấp hệ thống SharePoint 2010 lên 64-bit. Những lợi thế nào sau đây mà 64-bit mang lại cho bạn (chọn tất cả những đáp án đúng).

A. Với 64-bit, kiến trúc Bus hỗ trợ tốt hơn và rộng hơn, cải thiện tốc độ vận hành của ứng dụng bằng cách giảm thiểu việc ghi liên tục dữ liệu lên bộ nhớ.
B. Hệ thống 32-bit có thể hỗ trợ đến 8GB RAM trong khi hệ thống 64-bit hỗ trợ đến 512GB RAM.
C. Hệ thống 32-bit hỗ trợ 32 bộ xử lí trên phần cứng trong khi hệ thống 64-bit hỗ trợ đến 64 bộ xử lý.
D. Yêu cầu RAM tối thiểu để cài đặt và chạy SharePoint Server 2010 trên môi trường thử nghiệm là 4GB.

3. Bạn là CIO của một doanh nghiệp lớn. Bạn được yêu cầu báo cáo với CEO về tính khả thi của việc nâng cấp hệ thống SharePoint 2010 lên 64-bit. Những lợi thế nào sau đây mà 64-bit mang lại cho bạn (chọn tất cả những đáp án đúng). Bạn cần trình bày bộ nhớ ảo mà Windows Server 2008 64-bit hỗ trợ. Điều nào sau đây là đúng?

A. Máy tính Windows Server 2008 64-bit hỗ trợ lên đến 8 TB bộ nhớ ảo.
B. Máy tính Windows Server 2008 64-bit hỗ trợ lên đến 16 TB bộ nhớ ảo.
C. Máy tính Windows Server 2008 64-bit hỗ trợ lên đến 32 TB bộ nhớ ảo.
D. Máy tính Windows Server 2008 64-bit hỗ trợ lên đến 64 TB bộ nhớ ảo.

4. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Những hạn chế nào sau đây đúng?

A. Mặc dù bạn không thể cài đặt SharePoint Server 2010 trên phiên bản Windows Server 2008 32-bit nhưng bạn có thể sử dụng phiên bản SQL Server 2005, 2008 32-bit.
B. Mặc dù bạn không thể cài đặt SharePoint Server 2010 trên phiên bản Windows Server 2008 32-bit, bạn vẫn có thể sử dụng SQL Server 2008 32-bit nhưng không thể sử dụng SQL Server 2005 32-bit.
C. Bạn không thể cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 2008 32-bit và bạn phải sử dụng SQL Server 2005, 2008 64-bit.
D. Bạn không thể cài đặt SharePoint Server 2010 trên Windows Server 2008 32-bit và bạn chỉ được sử dụng SQL Server 2008 64-bit.

5. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Bạn tìm hiểu các bộ xử lý hỗ trợ cũng như không tương thích. Bộ xử lý nào sau đấy không hỗ trợ SharePoint 2010?

A. 64-bit Intel Xeon processor w/2M
B. AMD Athlon 64 3500 processor
C. 64-bit Intel Itanium processor
D. AMD Sempron 3000 64-bit processor

6. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Bạn tìm hiểu các bộ xử lý hỗ trợ cũng như không tương thích. Trong bản báo cáo gồm các yêu cầu tối thiểu về phần cứng để cài đặt SharePoint Server 2010. Các yêu cầu tối thiểu nào cho phép? (chọn tất cả các đáp án đúng)

A. Ổ cứng trống tối thiểu 60GB, bên cạnh đó cần bổ sung dung lượng để hỗ trợ các hoạt động khác khi cần.
B. Bộ xử lý tối thiểu 64-bit với dual-core, 2,5 Ghz cho mỗi core.
C. RAM tối thiểu 4GB cho mỗi server vật lý dành cho mục đích lập trình và thử nghiệm.
D. Tối thiểu 8GB RAM cho mỗi server dành để triển khai thực tế.

7. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Hiện tại bạn đang xem xét đến việc triển khai trên một server duy nhất với database tích hợp với mục đích thử nghiệm SharePoint 2010. Gói phần mềm nào sau đấy phải được cài đặt trên máy chạy Windows Server 2008 R2 trước khi cài đặt SharePoint Server 2010? (chọn tất cả các đáp án đúng)

A. Microsoft .NET Framework version 3.5 SP1.
B. Microsoft “Geneva” Framework.
C. Microsoft Chart Controls for the Microsoft .NET.
D. SharePoint Technologies (SSRS).

8. Bạn là một DBA của doanh nghiệp lớn và bạn được CIO và CEO yêu cầu lên kế hoạch nâng cấp SharePoint Server 2010. Bạn được giao nhiệm vụ triển khai và báo cáo về database server. Những phiên bản SQL Server nào sau đây cần được nâng cấp? (Chọn tất cả những đáp án đúng).

A. 32-bit Microsoft SQL Server 2000 with Service Pack 4
B. 64-bit Microsoft SQL Server 2000 with Service Pack 4
C. 64-bit Microsoft SQL Server 2005 with Service Pack 3
D. 64-bit Microsoft SQL Server 2008 with Service Pack 1

9. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Hiện tại bạn đang tìm hiểu các phần mềm cần thiết cài đặt trên Windows Server 2008 R2 để triển khai SharePoint Server 2010 đóng vai trò Front-End server hoặc Application server. Những tùy chọn nào sau đây cần thiết triển khai cho mục đích trên? (chọn tất cả những đáp án đúng).

A. Phiên bản SQL Server 2008 R2 để làm việc với PowerPivot.
B. Ứng dụng SQL Server 2008 R2 Reporting Service Add-in for SharePoint Technologies (SSRS).
C. Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
D. Microsoft Server Speech Platform

10. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Bạn phải trình bày các trình duyệt web hỗ trợ cũng như mang lại lợi ích khi sử dụng ActiveX. Bên cạnh đó, bạn cần báo cáo về hệ điều hành tối ưu. Những trình duyệt và hệ điều hành nào sau đây mang lại tối ưu khi sử dụng? (chọn tất cả những đáp án đúng)

A. Windows XP với IE 7.
B. Windows Vista với IE 7.
C. Windows 7 với Firefox 3.5
D. Windows 7 với IE 8 (64-bit)

11. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Bạn phải trình bày các trình duyệt web cùng các hệ điều hành chỉ sử dụng được chức năng cơ bản, không hỗ trợ hoặc giới hạn ActiveX. Những hệ điều hành, trình duyệt nào bị giới hạn? (chọn tất cả những đáp án đúng)

A. Windows Server 2003 với IE 7
B. Apple Mac OS X với Apple Safari 4
C. Windows Server 2008 R2 với Internet Explorer 8 (64-bit)
D. Unix/Linux 8.1 với Mozilla Firefox 3.5

12. Bạn là một quản trị viên SharePoint cho hệ thống SharePoint Server 2007 và bạn được CIO giao trọng trách xem xét việc nâng cấp lên phiên bản SharePoint 2010. Bạn tìm hiểu những tính năng mới hoặc nâng cấp. Điều nào say đây đúng? (chọn tất cả những đáp án đúng)

A. Remote BLOB Storage: có thể gọi là RBS, được sử dụng cho các server farm để cung cấp khả năng lưu trữ bằng cách cho phép các BLOB từ các tab all_docs và các trang trên database được đặt ở một tập tin hệ thống bên ngoài database SQL Server. Điều này giúp bạn giảm thiểu được dung lượng lưu trữ trên Windows Server.
B. SharePoint Server 2010 cung cấp nhiều công cụ giám sát hiệu suất, vận hành và khắc phục sự cố bao gồm bảng thống kê Developer Dashboard và Usage database.
C. Windows PowerShell 2.0 có hỗ trợ các dòng lệnh và script trên SharePoint Server 2010.
D. Các list control được sử dụng để quản lý truy vấn được gửi đến các list, cải thiện hiệu suất làm việc đối với những list có số lượng item lớn.

13. Điều nào sau đây nói về dịch vụ Excel Service là đúng (chọn tất cả những đáp án đúng)

A. Excel Service là một dịch vụ chia sẻ cho phép bạn load, tính toán và hiển thị các workbook Excel trên SharePoint Server 2010.
B. Excel Web Access là một web part, là một trong hai giao diện chính của Excel Service trên SharePoint Server 2010.
C. Excel Web Service là ứng dụng được bổ sung trên SharePoint Server 2010.
D. SharePoint Server 2010 mở rộng dịch vụ Excel Service, vì thế bạn có thể chỉnh sửa  và lưu các workbook ngay trên trình duyệt.

14. Điều nào sau đây đúng khi nói về tính năng mới Business Connectivity Service (BCS) trên SharePoint Server 2010? (chọn tất cả những đáp án đúng).

A. Business Connectivity Service trên SharePoint Server 2010 được gọi là Business Data Catalog trên MOSS 2007.
B. Business Connectivity Service cung cấp khả năng truy cập đến các dữ liệu ngoài (external data) từ web, database và các hệ thống ngoài (external system) trên SharePoint Server 2010.
C. Business Connectivity Service cung cấp khả năng truy cập đến các dữ liệu ngoài (external data) trên Microsoft Office 2007 và Microsoft Office 2010.
D. Business Connectivity Service cung cấp khả năng truy cập đến các dữ liệu ngoài (external data) chỉ  trên Microsoft Office 2010.

15. Những điều nào sau đây đúng khi đề cập đến dịch vụ và tính năng mới trên SharePoint 2010? (chọn tất cả những đáp án đúng).

A. Ribbon, lần đầu tiên được giới thiệu ở Windows Vista và Office 2007 đã được tích hợp đầy đủ trên ShaerPoint Server 2010.
B. Nội dung từ các văn bản tài liệu Word 2010 có thể được copy và paste trực tiếp đến site trên SharePoint Server 2010.
C. Các tùy chọn định dạng tài liệu trên SharePoint Server 2010 cũng được tìm thấy trên Word 2010.
D. Có thể truy cập trực tiếp vào Microsoft FAST Search Server từ ứng dụng Office 2010.

———————–

Thể lệ

Nhằm mang đến không khí cho những người quan tâm đến SharePoint 2010 cũng như giúp các bạn ôn tập online. SharePointVn sẽ tặng 5 bản soft-copy ” Tài liệu quản trị SharePoint 2010” bằng tiếng Việt phiên bản mới nhất” dành cho những người trả lời đúng và sớm nhất. Hình ảnh dưới đây minh họa 1 trang trong tài liệu, được trình bày rõ ràng, hình ảnh minh họa với chất lượng tốt nhất.

Hãy nhanh tay trả lời và gửi đến email nguyenthuan@ict24h.net với nội dung:

 • Tiêu đề mail: Trả lời các câu hỏi phần 1.
 • Họ và tên.
 • Địa chỉ e-mail thường sử dụng để SharePointvn gửi bản tài liệu đến nếu bạn trúng giải.

Thời gian tham dự đến hết tháng 12.

(Bạn có thể tham khảo và tìm kiếm câu trả lời ngay trên SharePointVn –> http://sharepointvn.net/google.html

——————————————-

Mọi thắc mắc, góp ý xin liên hệ nguyenthuan@ict24h.net

3 Comments

 1. medical coding · December 25, 2010

  Great site. A lot of useful information here. I’m sending it to some friends!

 2. Đáp án kì 1 Luyện thi 70-667 SharePoint 2010 Configuring | · January 1, 2011

  [...] 2010 – 14,656 viewsGiải mã chứng chỉ 70-667: SharePoint 2010, Configuring – 9,741 viewsLuyện thi 70-667 SharePoint 2010 Configuring cùng SharePointVN – Kì 1 – 8,568 viewsTạp chí SharePointVn e-Mag số đầu tiên – 8,419 viewsGiải [...]

 3. Thomas Trung Vo · June 4, 2011

  Configure RBS of SQL 2008 with SharePoint 2010 (Remote BLOB Storage) / Thiết đặt thông số RBS của SQL 2008 với SharePoint 2010 http://sharepointtaskmaster.blogspot.com/2011/06/configure-rbs-of-sql-2008-with.html

Listing all pages